mog.lt - Darbų sauga, vairuotojų mokymas (95 kodas, sunkusis transportas ir kt.), energetika, statyba

mog.lt - Darbų sauga, vairuotojų mokymas (95 kodas, sunkusis transportas ir kt.), energetika, statyba - Organizuojami kvalifikacijos kėlimo mokymai ir atestacijos: darbų sauga - mokymai darbdaviams ir darbuotojams, darbų saugos dokumentacija ir proceso vykdymas, įmonės šilumos ir elektros ūkio priežiūra; energetika (mokymai, atestacija); ypatingojo statinio statybos darbų specialistų mokymai ir atestacija; transportas (95 kodas, traktorininkų kursai, sunkiojo transporto mokymai, vairavimo įgūdžių tobulinimas).